poster_nowruz

با فرارسیدن نوروزی باستانی سال 1395 ، گروه کورتادو تا 50 درصد تخفیف در قیمت اصلی نرم افزار را بر روی سفارش آنلاین خود تا 20 فروردین اعمال می کند . این تخفیف بهترین فرصت جهت خرید نرم افزار کورتادو به صورت سالیانه می باشد ، موارد تخفیفی به صورت زیر است .

  1. نرم افزار کورتادو به علاوه اکانت 1 ماهه و تخفیف 20 درصدی ، قیمت : 500,000 هزار تومان
  2.  نرم افزار کورتادو به علاوه اکانت 6 ماهه و تخفیف 35 درصدی روی قیمت نرم افزار و یک ماه اکانت رایگان ، قیمت : 825,000 هزار تومان
  3. نرم افزار کورتادو به علاوه اکانت 1 ساله و تخفیف 50 درصدی روی قیمت نرم افزار و سه ماه اکانت رایگان ، قیمت : 1,150,000 هزار تومان

به مبالغ ذکر شده 65,000 هزار تومان هزینه سخت افزار و نصب اضافه می گردد .

برای ثبت خرید آنلاین می توانید به آدرس https://cms24.co.uk/order مراجعه کنید

برای اطلاعات بیشتر پیرامون نرم افزار از سایت ما http://cortado.ir بازدید کنید . همچنین می توانید با شماره 02188677241 یا 02188677296  در ساعات اداری تماس بگیرید .

با آرزوی بهترین ها برای شما در سال جدید
تیم کورتادو